Rybářské pojištění pro rybáře

Cestovní pojištění do Norska

Proč mám mít cestovní pojištění na ryby do Norska ?

- Protože můžu s člunem narazit , nebo minimálně vrtuli ( propeler ) od        motoru ohnout, což se stane celkem snadno

- Protože může přijít úraz nebo nemoc

- Protože mohu něco rozbít

a konečně to zásadní, že nemohu na poslední chvíli ze závažných ( třeba zdravotních ) důvodů odjet na zájezd

Zde uvedu několik pojišťoven, které pojistku pro rybáře nabízejí:

Sportovní připojištění pro rybaření/ rybolov

Mnozí rybáři se dodnes mylně domnívají, že rybaření není příliš náročnou sportovní aktivitou. Svá cestovní pojištění zřizují bez zvláštní sportovních připojištění, na která se následně spoléhají. Mořský rybolov prováděný z lodi však patří dle definic jednotlivých pojistných společností                 k extrémním či rizikovým sportů, a jen velmi málo klientů o této skutečnosti ví.

Připojištění odpovědnosti

Taktéž je při sjednání cestovního pojištění nutné seznámit se s výlukami z připojištění odpovědnosti. Budete-li rybolov provozovat na zapůjčeném motorovém člunu, jsou veškeré materiální i nemateriální škody, jenž tímto člunem ( a na něm) způsobíte, z cestovního pojištění vždy vyloučeny.

Nutné připojištění pro MOŘSKÝ RYBOLOV ze člunu - Poznámka


Specifikace MOŘSKÉHO RYBOLOVU u jednotlivých pojišťoven

Allianz - rizikový sport
AXA Assistance - rizikový sport max. do 200 námořních mil od pevniny
ČSOB - rekreační sport pokud klient loď řídí, je nutné připojistit rizikový sport
ERGO - rekreační sport pojištění se nevztahuje na pátrací akce
Pojišťovna VZP - rekreační sport max. do 200 námořních mil od pevniny
Uniqa - rizikový sport
Union - rizikový sport




RYBÁŘSKÉ POJIŠTĚNÍ ALLRISK


Nejčastější drobné škody jsou právě na vybavení lodí a lodních šroubech.


V rámci naší úzké spolupráce s AXA ASSISTANCE CZ jsme proto vytvořili produkt Allrisk Rybářské pojištění, které svým širokým rozsahem kryje právě tato specifická rizika. Je postaveno na bázi standardního cestovního pojištění, rozšířené o rozsah extrémních sportů v polárních a subtropických oblastech. Pokrývá také škody, které mohou naši klienti způsobit při mořském rybolovu, na převzatých lodích a na technice, dále škody na zdraví, které vznikají při této činnosti, a samozřejmostí je krytí nákladů při zásahu záchranných jednotek včetně vyproštění lodě a její posádky.

V případě dalších dotazů k produktu nás kontaktujte:
Tel.: 777 16 77 99
E-mail: arp@allrisk.cz

Produkt Allrisk Rybářské pojištění je přirozeně rozdělen do několika kategorií, v závislosti na cílové destinaci, neboť jiné jsou požadavky při rybolovu sumců ve Španělsku nebo v Itálii a zcela odlišné jsou pro rybolov v blízkosti polárního kruhu či rovníku:

 • oblast A - celá Evropa
 • oblast B - celý svět, patří sem také tropické oblasti a severské oblasti za polárním kruhem


Rozsah krytí pro jednotlivé tarify pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami VPPCP20100101 a smluvními ujednáními SU 2016-R pro Allrisk rybářské pojištění

 • PLV - pojištění léčebných výloh,
 • ÚP - úrazové pojištění,
 • ODP - pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví,
 • ZAV - pojištění zničení nebo ztráty zavazadel,
 • PPN - pojištění předčasného návratu z dovolené,
 • PAS - asistenční služba - komplexní turistické informace,
 • PZZ - připojištění zpoždění zavazadel při přepravě,
 • PZL - připojištění zpoždění letu,
 • PND - pojištění nevyužité dovolené,
 • R - limity pro doložku SU 2016-R - připojištění odpovědnosti na věci převzaté a užívané atd.

Jde o naprosto unikátní a na pojistném trhu ojedinělý produkt, který jako jediný objektivně kryje rizika spojená se sportovním rybolovem za hranicí všedních dnů.

Nejčastější dotazy

Proč bych si měl platit nadstandardní pojištění, když jedu na ryby?
Sportovní rybolov prováděný na otevřeném moři z lodi, nepatří do běžných sportů a většina pojišťoven jej má zařazený do rizikových sportů. Stejně tak rybolov za polárním kruhem nebo na rovníku, patří do sportů v extrémních klimatických podmínkách, tedy do rizikových sportů.

Dodnes jsem si pořizoval standardní cestovní pojištění. Není také postačující?
Standardní cestovní pojištění nekryje jakoukoliv škodu, která vznikne při pobytu na moři. Stejně jako škodu na lodi, vybavení a odpovědnost za škodu na zdraví cestujících na plavidle.

Co když mám zlatou či platinovou platební kartu?
Je to klasické cestovní pojištění s vyšším krytím, jen s ročním tarifem.

Jsem potápěč a mám pojištění DAN. Pokryje všechna rizika?
Pojištění DAN nekryje škody na lodi, vybavení a škodu na zdraví ostatních cestujících na plavidle.

Mám standardní pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění. Bude mi toto krýt případné škody?
V rámci pojištění odpovědnosti mají všichni pojistitelé striktně ve výlukách veškeré tzv. "věci převzaté", tedy věci, které si půjčíme, pronajmeme nebo jinak užíváme. Mezi tyto patří právě lodě, jejich příslušenství a vybavení, včetně hnací jednotky.

Máme na lodi vícečlennou posádku. Bude stačit, když si pojištění uzavře pouze jeden z nás?
Pokud dojde k jakékoliv nehodě, škodě na zdraví, životě nebo k zásahu SAR, bude krytí poskytnuto pouze tomu, který měl pojištění sjednáno. Ostatní si veškeré náklady na léčení, transport, léky a ošetření, stejně jako zásah záchranných složek, uhradí v plné výši.