Rybářské pojištění pro rybáře

Cestovní pojištění do Norska

Proč mám mít cestovní pojištění na ryby?

mnozí rybáři se dodnes domnívají, že rybaření není příliš náročnou sportovní aktivitou. Svá cestovní pojištění zřizují bez zvláštních sportovních připojištění, na kterou se následně spoléhají.

Důvody:

  1. Přijde nečekaný úraz nebo nemoc

  1. Při rybaření udělám škodu na cizím majetku
  2. Nemohu na poslední chvíli ze závažných důvodů odjet na zájezd (volenou)
  3. Poškození lodi (člunu), ohnutí vrtule (propeleru) od motoru, stane se celkem snadno, náraz na vodní překážku nad nebo pod vodou

Sportovní připojištění pro rybaření – rybolov

Mořský rybolov prováděný z lodi však patří dle definice jednotlivých pojišťoven k extrémním či rizikovým sportům, a jen velmi málo klientů o této skutečnosti více.

Připojištění odpovědnosti

Taktéž je při jednání cestovního pojištění nutné seznámit se s výlukami z připojištění odpovědnosti. Budete-li rybolov provozovat na zapůjčeném motorovém člunu, jsou veškeré materiální i nemateriální škody, jenž tímto člunem (a na něj) způsobíte, z cestovního pojištění vždy vyloučeny, nutné připojištění pro mořský rybolov ze člunu

Specifikace mořského rybolovu u jednotlivých pojišťoven

Allianz – rizikový sport

Union – rizikový sport

Uniqa – rizikový sport

AXA Assistance – rizikový sport , max. do 200 námořních mil od pevniny

ČSOB  – rekreační sport, pokud klient loď řídí, je nutné připojistit jako rizikový sport

ERGO rekreační sportovní pojištění se nevztahuje na pátrací akce

Pojišťovna VZP rekreační sport max. do 200 námořních mil od pevninyRYBÁŘSKÉ POJIŠTĚNÍ ALLRISK

 Nejčastější drobné škody jsou právě na vybavení lodí a lodních šroubů.

V rámci naší úzké spolupráce s AXA ASSISTANCE CZ jsme proto vytvořili produkt Allrisk Rybářské pojištění, které svým širokým rozsahem kryje právě tato specifická rizika . Je postaven na bázi standardního pojištění, rozšířené o rozsah extrémních sportů v polárních a subtropických oblastech. Pokrývá také škody, které mohou naši klienti způsobit při mořském rybolovu, na převzatých lodích a na technice, dále škody na zdraví, které vznikají při této činnosti, samozřejmostí je krytí nákladů při zásahu záchranných jednotek včetně vyproštění lodí a její posádky.

V případě dalších dotazů k produktu nás kontaktujte:

Tel.: 777 16 77 99
E-mail: arp@allrisk.cz

Produkt Allrisk Rybářské pojištění je přirozeně rozděleno do několika kategorií, v závislosti na cílové destinaci, protože jiné jsou požadavky při rybolovu sumců ve Španělsku nebo v Itálii a zcela odlišné jsou pro rybolov v blízkosti polárního kruhu či rovníku:

oblast A - celá Evropa

oblast B - celý svět, patří sem také tropické oblasti a severské oblasti za polárním kruhem


Rozsah krytí pro jednotlivé tarify pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami VPPCP20100101 a smluvními ujednáními SU 2016-R pro Allrisk rybářské pojištění

PLV – pojištění léčebných výloh,

ÚP – úrazové pojištění,

ODP – pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví,

ZAV – pojištění zničení nebo ztráty zavazadel,

PPN – pojištění předčasného návratu z dovolené,

PAS – asistenční služba - komplexní turistické informace,

PZZ – připojištění zpoždění zavazadel při přepravě,

PZL – připojištění zpoždění letu,

PND – pojištění nevyužité dovolené,

R – limity pro doložku SU 2016-R - připojištění odpovědnosti na věci převzaté a užívané atd.

Jde o naprosto unikátní a na pojistném trhu ojedinělý produkt, který jako jediný objektiv kryje rizika spojená se sportovním rybolovem za hranicí všedních dnů.


Nejčastější dotazy


Proč bych si měl platit nadstandardní pojištění, když jedu na ryby? Sportovní rybolov na moři z lodi, nepatří do běžných sportů a většina pojišťoven je zařazený do rizikových sportů. Stejně tak rybolov za polárním kruhem nebo na rovníku, patří do sportů v extrémních klimatických podmínkách, tedy do rizikových sportů.

Dodnes jsem si pořídil standardní cestovní pojištění. Není také postačující?
Standardní cestovní pojištění nekryje škodu, která vznikne při pobytu na moři. Stejně jako na lodi, a odpovědnost za škodu na zdraví cestujících na plavidle.

Co když mám zlatou či platinovou platební kartu?
Je to klasické cestovní pojištění s vyšším krytím, jen s ročním tarifem.

Jsem potápěč a mám pojištění DAN. Pokryje všechna rizika?
Pojištění DAN nekryje škody na lodi, vybavení a škodu na zdraví ostatních cestujících na plavidle.

Mám standardní pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění. Bude mi toto skryté škody?
V rámci pojištění odpovědnosti mají všichni pojistitelé striktně ve výlukách veškeré tzv. "věci převzaté", tedy věci, které si půjčíme, pronajmeme nebo jinak užíváme. Mezi patří právě lodě, jejich příslušenství a tyto vybavení, včetně hnací jednotky.

Máme na lodi vícečlennou posádku. Bude stačit, když si pojištění uzavře pouze jeden z nás?
Pokud dojde k nehodě, škoda na životě, nebo k zásahu AR, bude krytí poskytnuto pouze tomu, který měl pojištění sjednáno. Ostatní si veškeré náklady na léčení, transport, léky a ošetření, stejně jako zásah záchranných složek, uhradí v plné výši.