memorandum-příloha 1

Příloha č. 1

Přehled příjemců (kategorií příjemců)

Příjemci (kategorie příjemců)

 • Poradenské služby (např. advokátní kanceláře či poradci v oblasti účetní a daňové agendy)
 • Dodavatelé služeb v oblasti personální agendy
 • Dodavatelé služeb v oblasti ochrany majetku a osob (zejména bezpečnostní agentury)
 • Dodavatelé služeb v oblasti IT (dodavatele softwarových systémů a programů)
 • Fotografové a kameramani
 • Auditorské společnosti
 • Banky a pojišťovny
 • Grafická a webová studia, reklamní agentury
 • Orgány státní správy, a to např. úřad práce, finanční úřad, orgány činné v trestním řízení
 • Obchodní partneři Společnosti
 • Dopravci
 • Hotely a další ubytovací kapacity
 • Animátoři, delegáti a průvodci v konkrétní destinaci