LODĚ NA PŮJČENÍ V NORSKU PRO RYBOLOV

řízené volantem, motor Suzuki 40 hp

Lodě v našem norském kempu jsou Oien 530 délky 5,3 m s motory Suzuki 4 takt o síle 40Hp pro maximálně čtyři rybáře. 

Jsou rychlé, úsporné a hlavně bezpečné i za nepřízně počasí, kdy Vás rychle odvezou zpět do rybářského kempu. Vysoké borty vás ochrání při chytání před vlnami, řízení je na pravé straně pomocí volantu a ochranný štít zabrání větru. Motor je svou silou ideální k poměru velikosti lodě a pro posádku stále vytváří ekonomickou variantu. Spotřeba benzinu lodě  se za celý den pohybuje i při častých přesunech,s ohledem na rychlost 10-20 litrů benzinu. 

Cena benzínu je okolo 28,- Nok/ litr 1.1.2023

Kapitánské průkazy Norsko

Vůdci plavidel s datem narození 1.1.1980 nebo mladší musí v Norsku k řízení lodí délky nad 8 metrů nebo plavidla s motory o výkonu nad 25 hp, být držiteli mezinárodně platného oprávnění k řízení motorových plavidel  (kapitánský průkaz).


Poškození motoru nebo lodě

Chraňte sebe i vaše peníze kvalitním pojištěním 

 


Kodex chování pro bezpečnou plavbu v Norsku

Myslete především na bezpečnost
Znalosti a plánování snižují rizika a podporují pohodu.

Respektujte počasí a vodu
Používejte člun pouze za vhodných a bezpečných podmínek.

Dodržujte pravidla provozu na moři
Je třeba dodržovat ustanovení týkající se přednosti v jízdě, rychlosti a používání světel.

Používejte plovací vesty
Na palubě rekreačních plavidel kratších než 8 metrů je vyžadováno nošení  plovacích vest. 

Buďte odpočatí a střízliví
Maximální povolená koncentrace alkoholu v krvi (BAC) je 0,8 pro provozovatele rekreačních plavidel kratších než 15 metrů.

Buďte ohleduplní
Všichni jsme zodpovědní za bezpečnost, životní prostředí a pohodu.