memorandum-příloha 3

Příloha č. 3

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Oprávněný zájem

Doba uložení (zpracování) osobních údajů


Efektivní řízení a správa Společnosti

nejdéle 5 let


Marketing, propagace a reklama

nejdéle 5 let


Vývoj a vylepšení služeb

nejdéle 5 let


Ochrana právních zájmů Společnosti

nejdéle 5 let


Pojistná agenda

nejdéle 5 let


Bezpečnost a ochrana

nejdéle 5 let a v případě kamerového systému nejdéle 14 dnů


Nábor nových zaměstnanců

po dobu trvání výběrové řízení (po jeho skončení pouze se souhlasem uchazeče o zaměstnání)


Databáze uchazečů o zaměstnání

do odvolání souhlasu uchazeče o zaměstnání, nestanovíme-li kratší dobu zpracování