memorandum-příloha 2

Příloha č. 2

Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí

Třetí země

Podmínky předávání osobních údajů do zemí mimo EU


Andora, Argentina, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay

Předávání osobních údajů do těchto zemí je prováděno na základě Rozhodnutí o odpovídající ochraně.


ostatní třetí země

Předávání osobních údajů do těchto zemí je prováděno společností primárně na základě vhodných záruk poskytnutých příslušným příjemcem.

Nebyly-li vhodné záruky poskytnuty, jsou osobní údaje předávány do těchto třetích zemí pouze v případě, že je takové předání nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené s Vaší osobou, nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu.