Pojištění proti úpadku

Jsme pojištěni

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře je druh pojištění, které je sjednáno kvůli klientům cestovních kanceláří, aby je chránili před finančními ztrátami v případě, že cestovní kancelář, která uzavřela smlouvu, zbankrotuje nebo ukončí svou činnost.

Takové pojištění se obvykle nazývá pojištění proti úpadku cestovní kanceláře a je poskytováno pojišťovnami. Pokud má cestovní kancelář pojištění proti úpadku a dojde k jejímu bankrotu, mají klienti nárok na náhradu finančních ztráty, kterou utrpěly v důsledku neuskutečněného zájezdu nebo služeb, které již zaplatili.

Je důležité poznamenat, že ne všechny cestovní kanceláře mají uzavřeny pojištění proti úpadku a proto by měli klienti předem zjistit, zda je jejich cestovní kancelář pojištěna.