Žraloci v Norsku

28.02.2023
= Tvorba článku na blog Příprava - Rozmyšlení si tématu a uvědomění si cílového publika - Analýza českých článků, které už na toto téma vznikly - Projít si aspoň nějaké články i v angličtině - Nebát se oslovit odborníky s prosbou o jejich odpovědi na 2 až 3 otázky k tématu - Vypsat si relevantní klíčová slova pro použití v textu a meta title Tvorba - Rozvržení si, o čem chci v článku mluvit (sepsání kostry) - Uvědomit si, co bude přidaná hodnota článku, co řeknu navíc oproti článkům, které se už k dané problematice vyjadřují - Vlastní psaní - Zahrnutí názoru odborníka, popř. vlastních zkušeností - Nezapomenout na úvod a závěr - Vypracovat meta title a description Formátování - Vymyslet nadpisy a podnadpisy - Nepsat příliš dlouhé odstavce - Text strukturovat např. odrážkami, pokud to jde - Ztučnit to nejdůležitější - Citace dát do uvozovek a uvést autora, popř. zdroj Nechat si článek uležet a vrátit se k němu nejdříve další den Revize článku - Znovu si text projít - Odstranit nesrozumitelnosti - V případě potřeby článek doplnit/zkrátit nebo některé části přepsat